Bestill time

Personvern og brukervilkår

Taushetsplikt
Personvernerklæring
Brukervilkår

Taushetsplikt

Du skal være trygg på at Familie- og parterapeut Lillian Kallasten har taushetsplikt, både i forhold til kundeforholdet, hva som sies og hva dere ønsker undervisning i. Derfor ber vi deg nøye gå igjennom personvernerklæringen og brukervilkårene nedenfor.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

Oppdatert og gjeldende fra 12.12.2020

Tusen takk for at du velger å være en del av vårt fellesskap hos Mann og Kvinne, Familie- og parterapeut Lillian Kallasten. Vi er opptatt av å beskytte dine personlige data og dine rettigheter. Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, send en epost til lillian@kallasten.no.

1. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Familie- og parterapeut Lillian Kallasten,
Tønsberg Medisinske Senter, Kilengt 18, 3117 Tønsberg
Organisasjonsnummer: 993041076
E-post adresse: lillian@kallasten.no

2. Sentrale begreper
Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

3. Hva slags informasjon er det vi samler inn?
Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, benytter deg av vår chat-funksjon eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Hvilken bransje du jobber i
 • Hjemmesideadresse til virksomheten din
 • Opplysninger om hvilke type datahjelp ditt firma ønsker og hvilke produkter og pakker de har
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

4. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes
Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke ut i fra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

5. Informasjon fra andre kilder
Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

6. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post, retargeting annonser eller telefonkontakt
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog eller et undervisningsforløp
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

7. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon
 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

8. Hvor lenge lagres opplysningene?
Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i inntil 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Familieterapeut Lillian Kallasten eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.
Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i inntil 2 år før vi sletter informasjonen.
Notater med personlig informasjon som brukes i privattimer mm, oppbevares nedlåst mellom avtalen og makuleres så snart undervisningen er avsluttet.

9. Hvem kan informasjonen deles med?
Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.

Overføring av personopplysninger:
Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.
Firma bruker eksternt faktureringsprogram og ekstern autorisert regnskapsfører.

10. Informasjonsdeling med tredjepart
Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

11. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting
Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det.

12. Andre formål
Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

13. Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

14. E-post og telefon
Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Våre vilkår for bruk og kjøp av vårt nettsted.

1. Introduksjon
Disse vilkårene angir vilkårene mellom deg kunden/besøkende, og Familieterapeut Lillian Kallasten, og regulerer bruken av vårt nettsted og våre nedlastbare ressurser både gratis og betalt. Ved å bruke av vårt nettsted, og/eller kjøpe og laste ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene.
Om du ikke er enig i disse vilkårene, anbefaler vi at du ikke bruker dette nettstedet, eller kjøper eller laster ned våre produkter.

2. Lisens og bruk
Kjøp og nedlasting av våre produkter gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensiert, og ikke-overførbar lisens til å laste ned og få tilgang til det aktuelle produktet med det formål å bruke til eget personlig bruk og referanse. Du godtar at du ikke under noen omstendigheter å bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet en nevnte formål.
For å unngå tvil, skal du ikke kopiere, selge, videredele, videresende, leie ut, dele eller på annen måte distribuere noen av våre produkter (både gratis og betalt), enten endret eller ikke, videre til en tredjepart. Du samtykker også til å ikke bruke vårt innhold og produkter på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme.

3. Intellektuell Eiendom
Produktene og innholdet, enten endre eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være vår eksklusive eiendom. Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter, enten produktet har blitt endret eller ikke, skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller opphavsrett til produktet eller innhold.

4. Refusjoner & Kjøpsbetingelser
På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren av våre produkter, er ikke disse produktene omfattet av forbrukerkjøpsloven.
Eventuelle refusjoner skal derfor skje etter vår egen vurdering. Du samtykker til at eventuelle betalinger du foretar deg for noen av våre produkter er absolutt endelige.
Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser fra tid til annen.
Noen av våre produkter har en gitt dagers 100% pengene tilbake garanti, med individuelle krav per produkt.

5. Garanti & ansvar
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene våre er nøyaktige, autoritative og passer for bruk av våre kunder. Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til produktet, og vi gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av produktet, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert uten begrensning noen garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene.
Videre skal vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen part for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke, rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader.

6. Generelt
Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss for levering av nedlastbare digitale produkter, og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte. Svikt fra oss med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene og betingelsene, skal ikke anses som et avkall på noen eller flere rettigheter eller operere for å hindre utøvelse eller håndhevelse av dem til enhver tid deretter som en avkall på en annen eller utgjør en vedvarende avkall. Du samtykker i at monetære skader ikke kan være et tilstrekkelig middel for skaden som kan påløpe oss på grunn av ditt brudd på disse vilkårene, og derfor har vi rett til å søke ytterligere kompensasjon for å håndheve forpliktelsene her. Ikke-gjennomførbarheten av en enkelt bestemmelse innenfor disse vilkårene vil ikke påvirke noen annen bestemmelse. Disse vilkårene og betingelsene og din aksept av det og vårt forhold til deg skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og ethvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene eller vårt forhold til deg.

Kontaktinfo

Kontaktinfo
Kilengaten 18
3117 Tønsberg
Telefon: 990 37 477
Send e-post
© 2020 All rights reserved | Familieterapeut Lillian Kallasten
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram