Hvordan få og opprettholde et godt parforhold?

Vil hverandre vel, vend dere mot hverandre og vis innsatsvilje! Våre tilbud er for dere som ønsker å gjøre en innsats for et levende, livslangt ekteskap, fylt av forståelse, tillit, glede, spenning og intimitet. Det å leve er mer enn å overleve.

Familie- og parterapeut
Lillian Kallasten

Hvordan unngå samlivsproblemer?

Tar dere vare på intimiteten og nærheten i forholdet? Eller er den blitt borte?

Ingen kan helt unngå samlivsproblemer. Der vi mennesker er, er det normalt at det kan oppstå relasjons-utfordringer av ulik grad og i ulike mengder. Men vi kan forberede oss og forebygge, så vi kommer igjennom på en måte som styrker framfor å ødelegge.   

1. Hvordan tar dere vare på intimiteten og nærheten i ekteskapet?

I møte med par, høre jeg ofte at noe var annerledes i starten av samlivet. Det var mer åpenhet og nærhet, som igjen førte til en dypere intimitet på alle plan. Forelskelse og romantiske følelser er ofte kraftfulle hjelpere i startfasen. Det kan oppleves som om nærheten kommer helt av seg selv. For de fleste roer forelskelsen seg etterhvert. Da er det fort gjort å glemme at alt som skal vare, må en ta vare på. Dette gjelder også nærheten og intimiteten i ekteskapet. I møte med samlivsproblemer som dukker opp i livet kan nærheten både bli utfordret og være avgjørende. Her kan det vær god hjelp å tenke på ordet likviditet.

2. Hvordan kan likviditet gir oss nytt perspektiv på samlivsproblemene?

Når det gjelder å drive en bedrift, er det i gode tider en skal sørge for likviditeten, sies det. God likviditet handler om å sørge for at bedriften kan håndtere både forutsette og uforutsette utgifter. På samme måte er det i gode tider en bør sørge for “likviditeten” i parforholdet. Både forutsette og uforutsette utfordringer vil dukke opp. Da kan det være avgjørende at dere har tatt dere tid til å lære å snakke sammen og å lytte på en respektfull måte. Det kan også være en stor styrke i å ha lært å være gjensidig hengivende på det seksuelle og fysisk intime, når utfordringer kommer.

3. Hva når samlivsproblemene allerede har dukket opp?

Håpet er langt i fra ute. Det finnes masse nyttig, erfart og til og med forskningsbasert kunnskap om både å forebygge og rette opp i samlivsproblemene. Dessuten finnes det mange solide og gode hjelpetilbud og kurs.

Ved å ta en Par-sjekk hos familieterapeuten vil dere både få status på hvor solid parforholdet deres er, hvor utfordringene ligger, og ulike verktøy for å styrke “likviditeten” og intimiteten. 

 Hei!

Lillian her

Ønsker dere å leve og ikke bare overleve i parforholdet? Ja, da fortjener dere å bli møtt med mye erfaring og fagkunnskap på høyt nivå. Min arbeidserfaring med par og familier strekker seg helt tilbake til 2001. Arbeidet  bygger på min Mastergrad i familieterapi, Førskolelærerutdannelse, opplæring  i PREP, PARSJEKK, Godt Samliv mm.

Følg med, – dere skal få noe av den viktigste kunnskapen  og de nyttigste verktøyene  for å ta forholdet videre. For å leve er så mye bedre enn bare å overleve.

Hva jeg tilbyr:

Parsjekk

Par-sjekk starter med at dere hver for dere svarer på spørsmål dere får tilsendt på nett. Svarene behandles og gir scor og indisier på styrker og ikke minst sårbarheter.

Basert på svarene følger to samtaler med dere sammen, enten som nettmøte eller oppmøte hos familieterapeuten på TMS.

Familieterapeut

Har dere akutt krise? Har utfordringer kommet snikende eller tårnet seg opp over tid? Eller rett og slett noe dere ønsker skulle fungere så mye bedre? Praten? Sexen? Uenighetene? Økonomien? Samspillet med barna?

Dere har tema og eksemplene. Så lærer dere ulike måter å håndtere og løse situasjonen på. Familieterapi kan også være en fortsettelse av en Par-sjekk.

Parkurs

Felles for kursene er at de gir vekst og næring for nærhet og intimitet. Kursene er for dere som virkelig ønsker å satse på et livslangt ekteskap hvor dere ja, ikke bare overlever, men virkelig lever.

Kurskonseptet er under reorganisering og reetablering. Her kommer spennende, gøyale, kreative kurs. Og litt krevende må de være hvis de skal føre til langsiktig endring og ta parforholdet videre. Følg med, følg med.

Oppmøte eller nettmøte

Dere velger selv om dere vil møte i våre lokaler på Tønsberg Medisinske Senter eller om vi møtes på nett.

Slik kommer dere i gang

w

Ta kontakt

Ta kontakt per telefon, e-post eller fyll ut skjemaet på nettsiden for å komme i gang.

Book en avtale

Vi setter opp en tid for samtale i våre lokaler på Tønsberg Medisinske Senter eller en dato for samtale eller kurs på nett.

Deres første møte

Vi gjennomfører det første møtet eller kursen, og dere vil få de nyttigste verktøyene for å ta forholdet videre. 

Vil du booke en time?