Bestill time

Hvordan få et godt 
og varig samliv? 
Ta en Par-sjekk!


Hvorfor Par-sjekk? For å forebygge og finne ut hvordan det egentlig står til, sender vi bilen på EU-kontroll og går til årlig tannlegesjekk. Men går det an å få sjekket hvordan det står til med parforholdet? Går det an å finne ut hvor de største utfordringene er og hva en er gode til sammen? Ja, Par-sjekk er et unikt konsept som bygger på forskning på, og er utarbeidet for, nordiske par.

Det er helt vanlig at mann og kone har ulikt syn på hva som er problem og hva som fungerer i parforholdet. Dessuten har en ofte ulike måter å håndtere utfordringer på. Den ene trekker seg kanskje mer tilbake, mens den andre reagere med å pushe. For mange er dette noe en ikke er klar over eller ikke får snakket ordentlig godt om. I stedet bruker en mye tid og energi på å finne løsninger uten å bli riktig tilfreds. Noen opplever det til og med som om en misforstår eller vokser fra hverandre. Par-sjekk avdekker utfordringene, finner styrkene dere har og gir dere verktøy for å finne gode løsninger sammen.
BESTILL TIME

Ønsker du

- et parforhold som er sunt, varig og godt for dere begge to?
- å se hvilke styrker og utfordringer dere har?
- å utvikle og bruke styrkene som gode ressurser?
- å dele tanker og snakke godt sammen?
- å ha et trygt og godt hjem for barna?
- å ta ansvar for at hjemmet kan bli det hjemmet du ønsker og trenger?
- å virkelig leve og ikke bare overleve som par?


Svarer du ja på noen av disse spørsmålene, er Par-sjekk noe for dere!

Dere får hjelp til å finne ut på hvilket område og hvordan dere kan gi parforholdet deres ekstra pleie.

Ta temperaturen på forholdet og få ny inspirasjon.

Dette konseptet er så utrolig bra! Som familieterapeut håper jeg alle par vil ta temperaturen på parforholdet jevnlig ved å ta en Par-sjekk. Vi vet nemlig at parforhold som fungerer bra, fremmer helse og trivsel både for de voksne og barna.

Hensikten er å se på samspillet dere har. Individuell sårbarhet og forskjellig personlighet henger sammen. Tilsvarende kan også ting som fører til stress utenfor parforholdet, virke inn på samlivet.

Målet med en par-sjekk er at dere begge skal trives bedre i samlivet og bli rustet til å ta vare på trivselen. Forskning viser at par som har tatt en par-sjekk, viser en større grad av å være tilfreds med parforholdet etterpå, enn par som ikke har tatt par-sjekk.
Par-sjekk er ikke terapi. Tilbudet er en hjelp for dere som par, til å se de styrkene dere har, og til å pleie forholdet deres. Vi bruker et kartleggingsskjema (AIRR) for å avdekke risiko- og ressursområder i parforholdet. Kartleggingen gjennom et online skjema følges opp med to samtaler med en sertifisert veileder. En sertifisert veileder har god kunnskap om viktige faktorer som virker inn på tilfredshet og følelsesmessig intimitet i samlivet.

Konseptet er utviklet av danske psykologer ved Center for Familieudvikling, i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet. Det er Kildehuset ved Modum Bad som har alle rettigheter i Norge.
Hos familieterapeuten brukes Par-sjekk som en basis for undervisning om parforholdet og gode måter å ta vare på par-relasjonen på.

Pris: kr 4900,-

Slik fungerer 
en par-sjekk:

Book et møte

Ta kontakt per telefon eller e-post. Sammen med familieterapeuten finner dere et passende tidspunkt. Time kan også bestilles via vårt bestillingssystem. 

Online spørreskjema

Dere får tilsendt et spørreskjema som besvares individuelt.

Samtaler

Svarene fra spørreskjemaene følges opp i to samtaler med familieterapeuten. 
I første samtale kartlegges styrker, ressurser, bekymringer og utfordringer. I andre samtale lærer dere noen verktøy for hvordan dere kan styrke ressursene og ta hånd om utfordringene på en god måte. Dere lærer å bevare den gode nærheten. Avslutningsvis får dere en personlig feedback-rapport for å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Vil du booke en time?

Bestill time

Kontaktinfo

Kontaktinfo
Kilengaten 18
3117 Tønsberg
Telefon: 990 37 477
Send e-post
© 2020 All rights reserved | Familieterapeut Lillian Kallasten
userscalendar-fullselectcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram